CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process activated ilmenite as catalyst for cleaning of biomass producer gas

Huong Nguyen (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Nicolas Berguerand (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
3rd International Conference on Chemical Looping, Chalmers University of Technology (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-23. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 218686

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Katalys

Chalmers infrastruktur