CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Price and nonprice criteria for contractor selection

Fredrik Waara (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Journal of Construction Engineering and Management (0733-9364). Vol. 132 (2006), 8, p. 797-804.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: contractors, construction industry, evaluation, learning, incentives, pricingDenna post skapades 2006-07-31. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 21868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Nationalekonomi
Förvaltningsrätt

Chalmers infrastruktur