CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kost för rätt fetter - Fri minikurs på nätet

Göran Petersson (Institutionen för kemi och kemiteknik)
2015. - 1 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Kursen passar för koncentrerade studiestunder på totalt cirka en timme. Video och rapport jämför biokemiskt struktur och hälsoaspekter för mättade, enkelomättade och specifika fleromättade fetter. Konkreta guider ger stöd för bättre vardagliga val av kostfetter.

Nyckelord: kostfetter, fettsyror, blodfetter, lipidperoxidation, fröfetter, mjölkfetter, fiskfetterDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-22. Senast ändrad 2015-06-24.
CPL Pubid: 218644

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi och molekylärbiologi
Hälsovetenskaper
Medie- och kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Fetter för Folkhälsa - Nationell Nätkurs