CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

3-dimensional magnetic particle tracking in a fluid-dynamically downscaled bubbling fluidized bed

David Pallares (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik ; Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare) ; Erik Sette (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik ; Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Fredrik Ahrentorp ; Anders Ericsson ; Christer Johansson ; Jakob Blomgren ; Christian Jonasson
22nd International Conference on Fluidized Bed Conversion Vol. 2 (2015), p. 689-697.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-22.
CPL Pubid: 218626

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Mekanisk energiteknik
Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur