CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Systematic Process for Developing Product Configuration Rules

Anna Tidstam (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
International Journal of Product Lifecycle Management (1743-5110). Vol. 8 (2015), 1, p. 46-64.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Product configuration; configuration systems; configuration rules; knowledge-based systems; KBS; elicitation; inspection; automotive products; automobile industry; process modelling; product familiesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-22.
CPL Pubid: 218619

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur