CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of bismuth on structural and electrical properties of InAs films grown on GaAs substrates by MBE

Huan Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Aleksandra Malko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Zonghe Lai (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet)
Journal of Crystal Growth (0022-0248). Vol. 425 (2015), p. 89-93.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-06-22. Senast ändrad 2015-07-16.
CPL Pubid: 218616

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)