CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process Oriented Ergonomics – The Ergonomics of the Future? A case study of integrated ergonomics within an engine assembly plant

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; L. Hanson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Paper presented and published in IEA 2000 Congress, Proceedings. San Diego. Vol. 5 (2000), p. 328-331.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 2186

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur