CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Local community responses

Jenny Stenberg (Institutionen för arkitektur) ; Lasse Fryk
Oikonet: A global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning II. Khadjri. Barcelona, Oikonet – Erasmus Life Long Learning Programme. (2015)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-18. Senast ändrad 2015-06-18.
CPL Pubid: 218588

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur