CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In situ synthesis of conductive polypyrrole on electrospun cellulose nanofibers: scaffold for neural tissue engineering

Johannes Thunberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi) ; Theodoros Kalogeropoulos ; Volodymyr Kuzmenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Daniel Hägg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Sara Johannesson ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi)
Cellulose (0969-0239). Vol. 22 (2015), 3, p. 1459-1467.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This study reports the synthesis of conductive polypyrrole (PPy) on electrospun cellulose nanofibers. The cellulose nanofibers were electrospun via cellulose acetate and surface modified using in situ pyrrole polymerization. PPy adhered to the cellulose nanofiber surface as small particles and caused a 105 fold increase in conductivity compared to unmodified cellulose nanofibers. In addition, tests revealed no cytotoxic potential for the PPy coated cellulose nanofiber materials. In vitro culturing using SH-SY5Y human neuroblastoma cells indicated enhanced cell adhesion on the PPy coated cellulose material. SH-SY5Y cell viability was evident up to 15 days of differentiation and cells adhered to the PPy coated cellulose nanofibers and altered their morphology to a more neuron like phenotype.

Nyckelord: Cellulose, Fiber, Polypyrrole, Electrospinning, Tissue engineeringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-17. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 218526

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi

Ämnesområden

Materialvetenskap
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur