CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resource development as an interactive phenomenon: Implications for innovation policy

Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
IMP Symposium workshop 2 "Policy making in an interactive business world" Uppsala, May 26-28 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-06-17.
CPL Pubid: 218503

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur