CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

eCall – smart alarms for traffic accidents to increase the precision of ambulance dispatch and improve chain of care

Stefan Candefjord (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Magdalena Lindman ; Leif Sandsjö (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ; Extern) ; Bengt Arne Sjöqvist (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
Prehospenkonferensen, Borås, April 25-26, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-17. Senast ändrad 2015-06-17.
CPL Pubid: 218480

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum
Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Telekommunikation
Annan medicinteknik

Chalmers infrastruktur