CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing a Wearable Microwave Instrument for Detecting Thorax Injuries – Tests On a Pneumothorax Phantom

Stefan Candefjord (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Prateek Saraswat (Institutionen för signaler och system) ; Robert Samo (Institutionen för signaler och system) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Medicinteknikdagarna 2013 (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-17. Senast ändrad 2015-06-17.
CPL Pubid: 218479

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Medicinsk apparatteknik

Chalmers infrastruktur