CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vägdesign och bulleremission – exempel på dynamisk bullerkarta

Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Laura Estévez Mauriz (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Georgios Zachos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik)
LjudBladet, Svenska akustiska sällskapet (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-16.
CPL Pubid: 218404

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur