CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perspectives on changes in the Swedish model for work life development

Tomas Engström (Institutionen för logistik och transport) ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för logistik och transport)
Paper presented at 12th International Colloquium ‘Analyzing the variety of capitalism and the diversity of productive models´, International Network GERPISA, Centre de Recherches Historiques, Universite d´Évry-Val d´Éssonne, Paris, 9-11 June 2004 (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 2184

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur