CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Varför inte Kost för Folkhälsa

Göran Petersson (Institutionen för kemi och kemiteknik)
Kemivärlden Vol. 2015 (2015), 3, p. 28.
[Artikel, övrig]

Inlägget granskar det paradoxala i att kostrelaterade folkhälsohot som fetma och diabetes ökat katastrofalt trots mer forskning och bättre kunskap om biokemiska orsakssamband. Bakomliggande myter och misstag lyfts fram men också nya möjligheter för bättre kost.

Nyckelord: livsmedel, blodsocker, biokemi, nätpublicering, hälsoprofilering


Redaktionen har försett inlägget med en mediakopplad illustration.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-14. Senast ändrad 2015-06-19.
CPL Pubid: 218329