CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teacher roles in MOOC design processes – experiences from a Chalmers MOOC

Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)) ; Matty Janssen (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Maria A. Lindqvist (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anna Nyström Claesson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
MOOCs in Scandinavia Conference, June 11th-12th 2015, Stockholm, Sweden (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-12. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 218309

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur