CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teknologiska innovationssystem inom energiområdet: En praktisk vägledning till identifiering av systemsvagheter som motiverar särskilda politiska åtaganden

Hans Hellsmark ; Anna Bergek ; Tomas Hellström ; Ulf Malmquist ; Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Fredrik Dolff ; Andreas Gustavsson ; Eugenia Perez Vico (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Linus Hammar (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Johnn Andersson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Tobias Walla ; Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anneli Kamb (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Duncan Kushnir (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Andreas Gustafsson ; Susanne Karlsson ; Thomas Magnusson ; Christian Berggren ; Magnus Henke ; Johanna Mossberg ; Johanna Ulmanen ; Anders Holmgren ; Alice Kempe ; Jonas Lindmark ; Mats Bladh
2014.
[Rapport]

Syftet med denna rapport är att illustrera hur ett praktiskt inriktat ramverk, tekno- logiska innovationssystem (TIS), kan användas av analytiker och beslutsfattare vid departement och myndigheter för att analysera strategiskt viktiga teknikområden 􏰑􏰅􏰇􏰆􏰄􏰊􏰕􏰎􏰌􏰆􏰊􏰟􏰎􏰃􏰅􏰄􏰑􏰢􏰑􏰆􏰎􏰇􏰑􏰐􏰅􏰍􏰔􏰎􏰆􏰎􏰃􏰄􏰑􏰙􏰇􏰄􏰇􏰙􏰆􏰊􏰐􏰎􏰃􏰅􏰃􏰄􏰑􏰏􏰃􏰑􏰈􏰊􏰉􏰕􏰅􏰄􏰒􏰙􏰉􏰊􏰆􏰊􏰑􏰈􏰅􏰄􏰘􏰆􏰅􏰍􏰅􏰌􏰕􏰎􏰌􏰥􏰄 I rapporten analyseras fem TIS centrerade kring havsbaserad vindkraft, marin energi, 􏰑􏰙􏰉􏰞􏰎􏰉􏰉􏰎􏰃􏰤􏰄􏰎􏰉􏰎􏰈􏰆􏰃􏰊􏰟􏰎􏰃􏰅􏰕􏰎􏰄􏰆􏰋􏰌􏰍􏰅􏰄􏰚􏰙􏰃􏰕􏰙􏰌􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏰯􏰊􏰙􏰃􏰅􏰚􏰟􏰌􏰅􏰕􏰎􏰃􏰊􏰎􏰃􏰥􏰄􏰁􏰂􏰃􏰄􏰐􏰅􏰃􏰣􏰎􏰄􏰮􏰖􏰗􏰄􏰊􏰕􏰎􏰌􏰆􏰊􏰟􏰎􏰃􏰅􏰑􏰄 systemsvagheter som bromsar områdets vidare utveckling, vilka som kan åtgärdas av systemets aktörer och vilka som motiverar särskilda politiska åtaganden. Rapporten utgör därmed ett underlag för att formulera åtgärder för att åstadkomma ökad innova- tion, teknikspridning och industrialisering inom ovan nämnda teknikområden. Studien har även möjliggjort en jämförande analys av likheter och skillnader 􏰇􏰎􏰉􏰉􏰅􏰌􏰄􏰠􏰎􏰃􏰅􏰄􏰆􏰎􏰈􏰌􏰊􏰈􏰙􏰇􏰃􏰘􏰕􏰎􏰌􏰤􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏰕􏰏􏰃􏰇􏰎􏰕􏰄􏰑􏰆􏰏􏰃􏰈􏰆􏰄􏰇􏰂􏰣􏰉􏰊􏰍􏰔􏰎􏰆􏰎􏰌􏰄􏰅􏰆􏰆􏰄􏰕􏰃􏰅􏰄􏰑􏰉􏰋􏰆􏰑􏰅􏰆􏰑􏰎􏰃􏰄􏰚􏰂􏰃􏰄 􏰯􏰘􏰕􏰎􏰄􏰅􏰌􏰅􏰉􏰢􏰆􏰊􏰈􏰎􏰃􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏰯􏰎􏰑􏰉􏰋􏰆􏰑􏰚􏰅􏰆􏰆􏰅􏰃􏰎􏰥􏰄􏰴􏰎􏰆􏰄􏰚􏰃􏰅􏰇􏰍􏰘􏰃􏰄􏰆􏰢􏰕􏰉􏰊􏰍􏰆􏰄􏰅􏰆􏰆􏰄􏰕􏰎􏰆􏰄􏰟􏰌􏰌􏰑􏰄􏰑􏰆􏰙􏰃􏰅􏰄􏰑􏰈􏰊􏰉􏰉􏰌􏰅􏰕􏰎􏰃􏰄 mellan områdena – de är starka respektive svaga av olika orsaker. Detta visar att 􏰆􏰎􏰈􏰌􏰊􏰈􏰑􏰒􏰎􏰞􏰊􏰟􏰈􏰅􏰄􏰅􏰌􏰅􏰉􏰢􏰑􏰎􏰃􏰤􏰄􏰉􏰊􏰈􏰑􏰙􏰇􏰄􏰆􏰎􏰈􏰌􏰊􏰈􏰑􏰒􏰎􏰞􏰊􏰟􏰈􏰅􏰄􏰘􏰆􏰍􏰏􏰃􏰕􏰎􏰃􏰤􏰄􏰏􏰃􏰄􏰇􏰙􏰆􏰊􏰐􏰎􏰃􏰅􏰕􏰎􏰥 Samtidigt har områdena gemensamma drag. Systemets aktörer, där även politiska 􏰯􏰎􏰑􏰉􏰋􏰆􏰑􏰚􏰅􏰆􏰆􏰅􏰃􏰎􏰄􏰊􏰌􏰍􏰘􏰃􏰤􏰄􏰔􏰅􏰃􏰄􏰆􏰥􏰎􏰓􏰥􏰄􏰐􏰅􏰃􏰊􏰆􏰄􏰯􏰃􏰅􏰄􏰒􏰘􏰄􏰅􏰆􏰆􏰄􏰆􏰅􏰄􏰚􏰃􏰅􏰇􏰄􏰌􏰢􏰄􏰈􏰋􏰌􏰑􏰈􏰅􏰒􏰄􏰍􏰎􏰌􏰙􏰇􏰄􏰚􏰙􏰃􏰑􏰈􏰌􏰊􏰌􏰍􏰄 􏰙􏰞􏰔􏰄􏰎􏰓􏰒􏰎􏰃􏰊􏰇􏰎􏰌􏰆􏰎􏰉􏰉􏰄􏰋􏰆􏰐􏰎􏰞􏰈􏰉􏰊􏰌􏰍􏰤􏰄􏰐􏰊􏰉􏰈􏰎􏰆􏰄􏰃􏰎􏰑􏰋􏰉􏰆􏰎􏰃􏰅􏰆􏰄􏰊􏰄􏰌􏰢􏰅􏰄􏰆􏰎􏰈􏰌􏰊􏰈􏰉􏰂􏰑􏰌􏰊􏰌􏰍􏰅􏰃􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏰈􏰋􏰌- skapsnätverk. Men de har varit sämre på att skapa tidiga nischmarknader som ger utrymme för fortsatt lärande och kostnadsreduktion. Sådana nischer kan ibland skapas av marknadens aktörer, men ofta krävs politiska styrmedel. De behövs för att investeringar i kunskapsutveckling ska kunna nyttiggöras och för att en bred industriell utveckling inom nya områden skall göras möjlig i Sverige. Vidare presenteras lärdomar kring vad en aktiv teknikpolitik innebär. Två huvud- 􏰅􏰃􏰍􏰋􏰇􏰎􏰌􏰆􏰄􏰑􏰙􏰇􏰄􏰚􏰂􏰃􏰑􏰄􏰚􏰃􏰅􏰇􏰄􏰏􏰃􏰄􏰅􏰆􏰆􏰄􏰚􏰃􏰅􏰇􏰐􏰏􏰓􏰆􏰎􏰌􏰄􏰅􏰐􏰄􏰌􏰢􏰄􏰆􏰎􏰈􏰌􏰊􏰈􏰄􏰏􏰃􏰄􏰎􏰌􏰄􏰞􏰎􏰌􏰆􏰃􏰅􏰉􏰄􏰕􏰎􏰉􏰄􏰅􏰐􏰄􏰑􏰅􏰇- hällsbygget och därför bör vara ett politikområde bland många samt att den skarpa 􏰋􏰒􏰒􏰕􏰎􏰉􏰌􏰊􏰌􏰍􏰎􏰌􏰄􏰑􏰙􏰇􏰄􏰊􏰯􏰉􏰅􏰌􏰕􏰄􏰍􏰂􏰃􏰑􏰄􏰇􏰎􏰉􏰉􏰅􏰌􏰄􏱃􏰆􏰎􏰈􏰌􏰊􏰈􏰑􏰒􏰎􏰞􏰊􏰟􏰈􏰅􏱃􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏱃􏰆􏰎􏰈􏰌􏰊􏰈􏰌􏰎􏰋􏰆􏰃􏰅􏰉􏰅􏱃􏰄􏰑􏰆􏰢􏰃- 􏰇􏰎􏰕􏰎􏰉􏰄􏰯􏰂􏰃􏰄􏰅􏰐􏰕􏰃􏰅􏰇􏰅􏰆􏰊􏰑􏰎􏰃􏰅􏰑􏰥􏰄􏰖􏰄􏰑􏰆􏰏􏰉􏰉􏰎􏰆􏰄􏰯􏰎􏰟􏰌􏰌􏰎􏰃􏰄􏰑􏰊􏰍􏰄􏰅􏰉􏰉􏰅􏰄􏰑􏰆􏰢􏰃􏰇􏰎􏰕􏰎􏰉􏰄􏰒􏰘􏰄􏰎􏰌􏰄􏰑􏰈􏰅􏰉􏰅􏰄􏰇􏰎􏰉􏰉􏰅􏰌􏰄 􏰕􏰎􏰑􏰑􏰅􏰄􏰆􏰐􏰘􏰄􏰎􏰓􏰆􏰃􏰎􏰇􏰎􏰃􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏰙􏰉􏰊􏰈􏰅􏰄􏰆􏰢􏰒􏰎􏰃􏰄􏰅􏰐􏰄􏰇􏰎􏰃􏰄􏰑􏰒􏰎􏰞􏰊􏰟􏰈􏰅􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏰇􏰎􏰃􏰄􏰌􏰎􏰋􏰆􏰃􏰅􏰉􏰅􏰄􏰑􏰆􏰂􏰕􏰄􏰯􏰎􏰔􏰂􏰐􏰑􏰄􏰊􏰄 olika faser av innovationssystemets utveckling. För att lyckas med en aktiv teknikpolitik behövs en hög grad av koordinering 􏰇􏰎􏰉􏰉􏰅􏰌􏰄􏰇􏰢􏰌􏰕􏰊􏰍􏰔􏰎􏰆􏰎􏰃􏰄􏰙􏰞􏰔􏰄􏰕􏰎􏰒􏰅􏰃􏰆􏰎􏰇􏰎􏰌􏰆􏰄􏰑􏰅􏰇􏰆􏰄􏰑􏰒􏰎􏰞􏰊􏰟􏰈􏰄􏰈􏰋􏰌􏰑􏰈􏰅􏰒􏰄􏰙􏰇􏰄􏰚􏰃􏰅􏰇􏰐􏰏􏰓􏰅􏰌􏰕􏰎􏰄 teknikområden så att ”rätt” typ av åtgärder kan sättas in vid ”rätt” tidpunkt av ”rätt” aktör. TIS-ramverket lyfts här fram som en metod för att skapa ett sådant underlag. Slutligen presenteras en metod för projektbedömningar som syftar till att stötta handläggare i utvärderingar av projekt inom nya teknikområden. Rapporten i sin helhet riktar sig särskilt till beslutsfattare och handläggare vid myndigheter, departement och politiker, men även andra organisationer och indi- vider med intresse av att högt ställda klimatmål ska kunna nås samtidigt som en positiv näringslivsutveckling möjliggörs.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-12. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 218305

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur