CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: Cellulose dissolution and regeneration: systems and interactions

B. Lindman ; B. Medronho ; Hans Theliander (Institutionen för kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp & Paper Research Journal (0283-2631). Vol. 30 (2015), 1, p. 2-3.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Materials Science, Paper & WoodDenna post skapades 2015-06-12.
CPL Pubid: 218299

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur