CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration of biomass gasification-based olefins production in a steam cracker plant - Consequences for steam balances

Maria Arvidsson (Institutionen för energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker ) ; Johansson Erika ; Lars Pettersson ; Matteo Morandin (Institutionen för energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker ) ; Simon Harvey (Institutionen för energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker )
EUBCE 2015 (23rd European Biomass Conference & Exhibition) Proceedings (2015)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Biorefinery, Gasification, Petrochemicals substitute, Integration, Process heat, SteamDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-12. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 218278

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker (2015-2017)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik
Processkemi

Chalmers infrastruktur