CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

D1.1.1. Report on study cases and recommendations for demonstration projects: Accessibility and safety

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Damien Garrique ; Frederico Paci ; Anne Vicenzotti
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. - 49 s.
[Rapport]

Nyckelord: public transport, bus system, bus design, bus stop design, information design, accessibility, safetyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-11. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 218260

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Annan teknik

Chalmers infrastruktur