CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maximizing Smart Factory Systems by Incrementally Updating Point Clouds

E. Shellshear ; Rolf Berlin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Johan S Carlson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Ieee Computer Graphics and Applications (0272-1716). Vol. 35 (2015), 2, p. 62-69.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Computer Science, Software EngineeringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-10.
CPL Pubid: 218176

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur