CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determinants of information quality in supply chains

Paulina Myrelid (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of the annual EurOMA conference 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: information quality, supply chain, information sharing, caseDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-10. Senast ändrad 2017-02-04.
CPL Pubid: 218155

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Annan teknik
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur