CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficiency of a hybrid method for elastic waves

Larisa Beilina (Institutionen för beräkningsmatematik)
Applied and Computational Mathematics: an international journal (1683-3511). Vol. 2 (2003), 1, p. 13-29.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-06-09.
CPL Pubid: 218146

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för beräkningsmatematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur