CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Marin energi kan bli en stor svensk exportvara

Johnn Andersson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anders Jansson ; Björn Bolund ; Ola Carlson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Oskar Danielsson Fängström ; Tobias Larsson ; Ulf Lindelöf ; Roland Lord ; Birgitta Losman ; Patrik Möller ; Mikael Sidenmark ; Erica Waller
Göteborgs-Posten (2013)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-09. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 218140

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Annan samhällsvetenskap
Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur