CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Foaming of hydroxypropyl methyl cellulose: Microstructure and mechanical properties

Kristina Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Erich Schuster ; Marco Berta ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Nordic Polymer Days 2015 p. Po 1. (2015)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-08.
CPL Pubid: 218086