CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear and nonlinear oscillatory shear, combined Rheo-DEA, DMTA-DEA and extensional rheological characterization of GnP-CB-EBA hybrid nanocomposites

Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mahdi Abbasi ; Roxana Figuli ; Ruth Arino (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Manfred Wilhelm
Proc Nordic Polymer Days 2015 p. 4.3. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-08. Senast ändrad 2016-12-20.
CPL Pubid: 218083