CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evidence for hydrophobic catalysis of DNA strand exchange

Bobo Feng (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; Fredrik Westerlund (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
Chemical Communications (1359-7345). Vol. 51 (2015), 34, p. 7390-7392.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The catalytic role of hydrophobic co-solutes in DNA strand exchange is demonstrated by FRET kinetics. Two mechanisms that contribute to this are base stacking destabilisation and nucleation-promoted DNA strand invasion. We propose that hydrophobic catalysis is involved in the strand-exchange activity of recombination enzymes.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-04. Senast ändrad 2015-11-24.
CPL Pubid: 218040

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)