CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FEMS yeast research: the yeast community journal

Jens B. Nielsen (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi)
Fems Yeast Research (1567-1356). Vol. 15 (2015), 2, p. Art. no. fou007.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-06-04. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 218035

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur