CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Branching processes : variation, growth, and extinction of populations

Patsy Haccou ; Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Vladimir A. Vatutin
Cambridge : Cambridge University Press, 2005. ISBN: 9780521832205.- 316 s. : diagr. s.
[Bok]


Denna post skapades 2015-06-04. Senast ändrad 2015-06-04.
CPL Pubid: 218029

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur