CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite Markov chains and algorithmic applications

Olle Häggström (Institutionen för matematisk statistik)
Cambridge : Cambridge University Press, 2002. ISBN: 0-521-81357-3.- ix, 114 s. : ill. s.
[Bok]


Denna post skapades 2015-06-04. Senast ändrad 2015-06-04.
CPL Pubid: 218019

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur