CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Luftbubbelridå som spärr mot gravitationell och vindgenererad spridning av olja på stagnant vatten

Air-bubble curtain as a bar against gravitational and wind-driven spread of oil on stagnant water

Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad) ; Anders Sjöberg (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1968. - 21 s.
[Rapport]

Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola, har på uppdrag av AB Atlas Copco utfört en laboratoriemätning av en luftbubbelridås effekivivitet som spärr mot gravitationell och vingenererad spridning av olja på stagnant vatten. Målsättmniongen har varit att försöka bestämma det för erhållande av minimalt oljeläckage erforderliga luftflödet i ridån som funktion av oljans täthet och viskositet vid varierande vind- och vågförhållanden.Denna post skapades 2015-06-03. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 217979

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur