CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Funktionshinderforskningen måste bli mer tillgänglig

Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv
Debattartikel i tidskriften Funktionshinderpolitik, Nr 3, 3 juni 2015. 3, (2015)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Funktionshinder, funktionshinderforskning, tillgänglig, forskningskonferens, Bergen, Norge, delaktighet, medaktörskapDenna post skapades 2015-06-03.
CPL Pubid: 217953

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Sociologi
Socialt arbete
Handikappsforskning

Chalmers infrastruktur