CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hybrid FEM/FDM method for an inverse scattering problem

Larisa Beilina (Institutionen för beräkningsmatematik) ; Claes Johnson (Institutionen för beräkningsmatematik)
Numerical Mathematics and Advanced Applications : Proceedings of ENUMATH 2001 the 4th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications Ischia, July 2001 p. 545-556. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-06-03. Senast ändrad 2015-06-03.
CPL Pubid: 217943

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för beräkningsmatematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur