CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inverse problems and applications

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2015)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2015-06-03.
CPL Pubid: 217940

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur