CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trends in Systems and Software Variability

Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; R. Capilla ; R. Hilliard
IEEE Software (0740-7459). Vol. 32 (2015), 3, p. 44-51.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-06-02. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 217922

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur