CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partnerships among Stakeholders: in City Logistics

Michael Browne ; Maria Lindholm (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Julian Allen
City Logistics: Mapping The Future, Taniguchi, E and Thompson, R. p. 13-24. (2014)
[Kapitel, refereegranskat]

Nyckelord: Freight partnerships, Urban freight, City logisticsDenna post skapades 2015-06-02. Senast ändrad 2015-06-29.
CPL Pubid: 217876

 

Institutioner (Chalmers)

Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik (GU)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur