CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Life cycle assessment and risk assessment of manufactured nanomaterials

Rickard Arvidsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Dolez P; Nanoengineering – Global approaches to health and safety issues p. 225-256. (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-05-29. Senast ändrad 2015-10-01.
CPL Pubid: 217796

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljövetenskap
Miljökemi
Naturresursteknik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur