CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multifunctional MMIC design and antenna integration

Camilla Kärnfelt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Sten E. Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Rumen Kozhuharov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Paul Hallbjörner ; Dan Kuylenstierna (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Arne Alping
Abstract book WOCSDICE 2006 (ISSN 1652-0769). Vol. 1 (2006), 1, p. 109-111.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 21774

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur