CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How to set up collaborations between academia and industrial biotech companies

J. T. Pronk ; S. Y. Lee ; J. Lievense ; J. Pierce ; B. Palsson ; M. Uhlen ; Jens B. Nielsen (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi)
Nature Biotechnology (1087-0156). Vol. 33 (2015), 3, p. 237-240.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-28. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 217735

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur