CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multimodal communicative feedback in Swedish

Gustaf Lindblad (Kollegium SSKKII (2010-) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Jens Allwood
In Jokinen, K. & Vels, M. (eds) Proceedings of the 2nd European and the 5th Nordic Symposium on Multimodal Communication, August 6-8, 2014. Tartu, Estonia. 110:008. http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=110 (5/27/2015) Linköping: LiU Electronic Press. (1650-3686). (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Multimodal communication, feedbackDenna post skapades 2015-05-27. Senast ändrad 2017-02-14.
CPL Pubid: 217687

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Kollegium SSKKII (2010-) (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Språk och litteratur

Chalmers infrastruktur