CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Karin Ågren, Att sälja en stad

Per Lundin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Historisk Tidskrift (0345-469X). Vol. 135 (2015), 2, p. 349-351.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-05-27. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 217683

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Teknikhistoria

Chalmers infrastruktur