CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wireless charging using a resonant auxiliary winding

Projektsummering

Mikael Alatalo (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. - 24 s.
[Rapport]

Nyckelord: Induktiv energiöverföringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-26. Senast ändrad 2015-09-11.
CPL Pubid: 217602

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report - Department of Energy and Environment, Division of Electric Power Engineering, Chalmers University of Technology