CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Co-producing knowledge for sustainable urban futures

Merritt Polk ; Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur)
Co-producing knowledge for sustainable cities: Joining forces for change. p. 1-22. (2015)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-25. Senast ändrad 2016-03-23.
CPL Pubid: 217531

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för globala studier (GU)
Institutionen för arkitektur

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur