CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Co-producing knowledge for sustainable urban futures

Merritt Polk ; Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur)
Co-producing knowledge for sustainable cities: Joining forces for change. p. 1-22. (2015)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-25. Senast ändrad 2016-03-23.
CPL Pubid: 217531

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för globala studier (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur