CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Return of the Non-Strategic Material

Nina Modig (Institutionen för transportteknik) ; P.-O. Brehmer ; J. Lilliecreutz
Paper presented at the Industrial Marketing and Purchasing Conference, 4-7 September 2002, Dijon, France. (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2175

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur