CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiences of repression of nitrate production in nitritation-anammox on municipal wastewater

David Gustavsson ; Amanda Okhravi ; Frank Persson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Nelson Llano Alvarez ; Jes la Cour Jansen
Proceedings of the IWA Nutrient Removal and Recovery 2015: moving innovation into practice (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: nitritation-anammox, MBBR, main-stream wastewaterDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-24.
CPL Pubid: 217458

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Naturresursteknik
Vattenbehandling

Chalmers infrastruktur