CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microbial community structure of nitritation-anammox biofilms at main stream conditions

Frank Persson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Carolina Suarez ; Malte Hermansson ; Elzbieta Plaza ; Razia Sultana ; David Gustavsson ; Britt-Marie Wilén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Proceedings of the conference: IWA Nutrient Removal and Recovery 2015: moving innovation into practice (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Community structure, nitritation-anammox, FISH, high throughput sequencingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-24. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 217457

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Mikrobiologi
Naturresursteknik
Vattenbehandling

Chalmers infrastruktur