CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geometry of discrete-time spin systems

Robert I. McLachlan ; Klas Modin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Olivier Verdier
(2015)
[Preprint]


Denna post skapades 2015-05-21.
CPL Pubid: 217389

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Geometri
Numerisk analys

Chalmers infrastruktur