CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffeomorphic density matching by optimal information transport

Martin Bauer ; Sarang Joshi ; Klas Modin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2015)
[Preprint]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-21.
CPL Pubid: 217388

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Matematisk analys
Geometri
Numerisk analys

Chalmers infrastruktur