CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intention in Hybrid Organizations: The Diffusion of the Business Metaphor in Swedish Laws

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Karsten Åström ; Stefan Larsson
International Journal for the Semiotics of Law (0952-8059). Vol. 28 (2015), 2, p. 371-386.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-21. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 217376

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Rättssociologi
Svenska språket

Chalmers infrastruktur