CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Precursor RANS computations for the F15 three-element high-lift configuration

Bastian Nebenführ (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Shia-Hui Peng (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Extern) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
2011.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-05-20. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 217309

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)